Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR.

 1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”villkor” eller ”villkoren”) är tillämpliga när du som kund köper en vara via Sörmlandsbilder (nedan benämnd ”Hemsidan”). Villkoren gäller mellan dig som kund (nedan benämnd ”Kunden”) och Fotograf Catrine G AB, organisationsnummer 559187-2089 (”Sörmlandsbilder”).

1.2 För att kunna lägga en beställning via Hemsidan måste du vara 18 år samt acceptera dessa villkor, vilket du gör i samband med din beställning. Genom att acceptera dessa villkor förbinder du dig att följa villkoren samt att du samtyckt till användning av personuppgifter och cookies.

1.3 Avtal om köp mellan dig som Kund och Sörmlandsbilder ingås när vi bekräftat din beställning och du har mottagit en orderbekräftelse från oss per e-post. Sörmlandsbilder råder dig som Kund att spara denna orderbekräftelse för eventuella framtida kontakter med Sörmlandsbilders kundtjänst.

1.4 När Du lägger en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter, du ansvarar för att sådana uppgifter som du fyller i är korrekta samt fullständiga.

 1. PRISER OCH BETALNING

2.1 Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Alla priser är angivna inklusive moms. Priserna anges exklusive fraktavgifter inom Sverige. Skulle du vilja ha en vara skickat utanför Sverige behöver du kontakta oss via mail eller via vårt kontaktformulär.

2.2 Du finner de olika alternativen för betalning i samband med att du lägger din beställning i kassan. Sörmlandsbilder har rätt att ta betalt i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Sörmlandsbilder. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Sörmlandsbilder eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Om en kreditupplysning görs, så kommer du bli upplyst om detta.

2.3 Sörmlandsbilder förbehåller sig rätten att inte erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. I enlighet med svensk lag, accepterar Sörmlandsbilder inte kreditköp till personer under 18 år.

 1. RABATTER OCH KAMPANJER

Sörmlandsbilder förbehåller sig rätten att när som helst återkalla rabatter och kampanjer som man erbjuder via hemsidan. Erbjudanden på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. LEVERANS OCH TRANSPORT

4.1 Sörmlandsbilder har alltid Fri Frakt på köp över 500 kr. Köp under denna summa kostar normalt 49 kr. Den förväntade leveranstiden av varan anges i orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Hemsidan. Varor levereras normalt inom den förväntade leveranstiden, vilket i de flesta fall handlar om mellan 1 – 2 veckor beroende på produkt. Om inte annat särskilt avtalats, sker leveransen alltid senast 30 arbetsdagar räknat från det att Sörmlandsbilder skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Skulle en leverans ta mer än 30 arbetsdagar, och detta inte beror på dig som Kund, har du rätt att häva köpet.

4.2 Paket som ska hämtas ut hos ombud ska hämtas inom den tid som anges i aviseringen, paket måste normalt hämtas ut personligen (ta med giltig legitimation och ha aviserings och ordernummer till hands). Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet har Sörmlandsbilder rätt att debitera dig en avgift på 100 kr.

 1. ÅNGERRÄTT

5.1 I enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning gäller 30 dagars ångerrätt vid köp av varor på nätet. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Sörmlandsbilder detta inom 30 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (den s.k. ångerfristen), förutsatt att din vara inte omfattas av undantagen från ångerrätt under p. 5.2 nedan och är i samma skick som när du mottog den.

5.2 Notera att ångerrätten inte gäller för varor som är producerade on-demand och/eller specialanpassade efter dina anvisningar, vilket kan omfatta vissa varor som säljs av Sörmlandsbilder. Om du har frågor om ångerrätten eller är missnöjd med din vara, tveka inte kontakta Sörmlandsbilder via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan så hjälper vi dig på bästa sätt.

5.3 Om du vill ångra ett köp hos oss ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Sörmlandsbilder härom. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om du föredrar, kan du också använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

5.4 Vid utövande av ångerrätten står du för returfrakten och du ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Sörmlandsbilder. 

5.5 Vid korrekt utnyttjad ångerrätt betalar Sörmlandsbilder tillbaka det belopp som du betalat för varan. Noterat att från det belopp som ska återbetalas har Sörmlandsbilder rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sörmlandsbilder betalar senast inom 14 dagar från och med det datum Sörmlandsbilder tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Sörmlandsbilder får dock vänta med återbetalningen tills Sörmlandsbilder tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. REKLAMATION

6.1 Du som konsument har alltid 3 års reklamationsrätt enligt gällande lagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i en beställd vara köpt från oss på Sörmlandsbilder, ber vi dig kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. Vid reklamationer följer Sörmlandsbilder riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se).

6.2 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Sörmlandsbilder att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Sörmlandsbilder förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Mer information om din reklamationsrätt som konsument hittar du på www.konsumentverket.se

 1. FORCE MAJEURE

Sörmlandsbilder ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Sörmlandsbilder inte kunnat råda över eller på annat sätt är utom Sörmlandsbilders kontroll. Detta kan exempelvis handla om strejker, extrema väderförhållanden och terroristattacker samt omfattande tekniska problem såsom fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation utanför Sörmlandsbilders kontroll.

 1. ÖVRIGT

8.1 Sörmlandsbilder förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning, vilket exempelvis kan inträffa om du har betalningsanmärkningar eller har uppgivit felaktiga personuppgifter eller information i samband med din beställning.

8.2 Sörmlandsbilder reserverar sig vidare för att skrivfel kan förekomma på Hemsidan, såsom felaktigt angivna priser eller felaktig information om lagersaldon. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt, så kommer Sörmlandsbilder kontakta dig för att tillsammans med dig komma överens om hur vi ska gå vidare med beställningen.

8.2 Hemsidan, inklusive allt dess innehåll, ägs av Fotograf Catrine G AB. Material på Hemsidan är således skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att bilder, grafik, design och layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan godkännande från Fotograf Catrine G AB. Sörmlandsbilder ansvarar inte för information på Hemsidan som kommer från tredje part.

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Sörmlandsbilder förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Sådana ändringar kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Sörmlandsbilder har informerat dig om ändringarna. Sörmlandsbilder rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av dessa villkor.

 1. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska sådan bestämmelse och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Sörmlandsbilders kundtjänst.

11.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Sörmlandsbilders kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, du hittar denna plattform via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Sörmlandsbilder beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

11.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol.

INTEGRITETSPOLICY.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1.1 Fotograf Catrine G AB, organisationsnummer 559187-2089 (”Sörmlandsbilder”), är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.  Sörmlandsbilders målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy ämnar bl.a. få dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används. Genom att godkänna integritetspolicyn på hemsidan, i samband med att du gör ett köp eller lämnande av personuppgifter, så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

1.2 Sörmlandsbilder behandlar de personuppgifter som du som kund lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på hemsidan genom cookies. Detta kan t.ex. vara personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

 1. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Dina personuppgifter kan användas bl.a. för identifikation och statistikändamål samt för marknadsföring såsom t.ex. nyhetsbrev och utskick per post, sms och e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta marknadsföring i form av utskick via post, sms och e-post.

2.2 Dina personuppgifter kan komma att användas i syfte att förbättra Hemsidan, den information du erhåller när du besöker Hemsidan samt för att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser på Hemsidan.

2.3 Dina personuppgifter kan komma att delas med myndigheter och/eller våra samarbetspartners avseende bl.a. tryck och distribution, samt med betalningsförmedlare och kreditföretag som vi samarbetar med avseende betalnings- och/eller kreditupplysningstjänster. Det sistnämnda innebär t.ex. att dina personuppgifter, inkl. personnummer, i samband med betalning delas till betalnings- och kreditföretagen samt kan komma att samköras mot uppgifter från t.ex. kreditupplysningsregister.

2.4 Sörmlandsbilder iakttar alltid största försiktighet när dina personuppgifter överförs till eller delas med tredjepartsleverantörer.

2.5 Genom att godkänna denna integritetspolicy, i samband med att du gör ett köp eller lämnande av personuppgifter, så samtycker du även till att dina personuppgifter kan komma att överföras till land utanför EES.

2.6 Sörmlandsbilder använder annonstjänster från Google, mer information om Googles insamling, delning och användning av data och personuppgifter hittar du HÄR.

 2.7 Om Sörmlandsbilders verksamhet, helt eller delvis, säljs eller om verksamheten på annat sätt integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till våra rådgivare, potentiella köpare och deras rådgivare samt lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

 1. SÄKERHET OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

3.1 För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit flera tekniska och organisatoriska åtgärder. Föregående inkluderar bl.a. certifieringsteknik för webbläsare, vederbörliga brandväggar och antivirusprogram. Tillgång till de platser där personuppgifter lagras är begränsad och det krävs att anställda identifieras för åtkomst.

 1. SÅ LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Sörmlandsbilder, sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

4.2 Om du inte är registrerad som kund/medlem, sparar vi dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån lagstadgade krav och/eller så länge det krävs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig (t.ex. för att uppfylla leverans-, reklamation- och garantiåtaganden).

4.2 Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

 1. MER OM DINA PERSONUPPGIFTER

5.1 Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare personuppgifter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Personuppgifter som redan samlats in får trots återkallelsen fortsätta behandlas i enlighet med det ursprungligen lämnade samtycket, men uppgifterna får t.ex. inte uppdateras eller kompletteras. Notera att en återkallelse kan begränsas till att endast omfatta en del av behandlingen, exempelvis kan du meddela oss att vi inte ska fortsätta använda dina personuppgifter för t.ex. direktmarknadsföring.

5.2 Du har rätt att när som helst begära att personuppgifter justeras eller rättas. Om någon av de personuppgifter du har lämnat till oss ändras, t.ex. om du ändrar e-post- eller postadress, är vi tacksamma för om du meddelar oss de nya och korrekta uppgifterna.

5.3 Du har enligt lag rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om du vill ha sådan information av oss, måste du lämna in en skriftlig begäran till oss. Din begäran ska skickas per post och vara signerad av dig. Du kan alltså inte skicka in en begäran per e-post.

 1. LÄNKAR

Denna integritetspolicy gäller enbart för Hemsidan. Om du länkas från Hemsidan till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Sörmlandsbilder tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 1. ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

Sörmlandsbilder förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla nya legala eller tekniska krav eller av andra liknande skäl. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Hemsidan.

 1. COOKIES

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som används i syfte att bl.a. förbättra din användarupplevelse genom att följa vad du som besökare gör på hemsidan.

Det finns två huvudsakliga typer av cookies:

 • en s.k. permanent cookie som ligger kvar på din dator under en viss tid; och
 • en s.k. sessioncookie som lagras tillfälligt i din dators minne under den tid du är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

 

Permanenta cookies används bland annat för att lagra personliga inställningar, så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker en hemsida samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Sessioncookies används bl.a. i syfte att kunna registrera statistik över användandet av hemsidan.

Sörmlandsbilder använder cookies för att förbättra hemsidan för dig som besökare, cookies krävs bl.a. för att vi ska kunna:

 • anpassa hemsidan efter dina önskemål, val och intressen;
 • hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg;
 • hantera ditt köp;
 • anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig; samt
 • för att kunna fullgöra våra åtaganden i samband med ett köp.

Genom att godkänna Sörmlandsbilders allmänna villkor och/eller använda vår hemsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs ovan.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång vår hemsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, kolla din webbläsares hjälpsidor för mer information. Observera dock att om du väljer att inte använda cookies kommer funktionaliteten på hemsidan begränsas. Du kommer till exempel inte kunna genomföra ett köp.